Sorry, this entry is only available in Slovenian.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Domači jogurti Hecl, 12. 6. 2023 – 17. 6. 2023 (v nadaljevanju “nagradna igra”) Peter Hecl-Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Orehova cesta 44, 2312 Orehova vas, Slovenija, matična številka: 2416654000 (v nadaljevanju: organizator). Ta nagradna igra ni na noben način povezana s Facebook-om ali Instagram-om kot podjetjem.

 

Za sodelovanje v nagradni igri obišči naš Instagram profil @kmetijahecl in Facebook stran Domači jogurti – Hecl.

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 12. 6. 2023 do vključno 18. 6. 2023, nagradna igra poteka na Instagram omrežju, na profilu @kmetijahecl in na Facebook strani Domači jogurti – Hecl. Nagradna igra poteka od trenutka objave do sobote 17. 6. 2023, do 23:59 ure. Sodelujoči v nagradni igri je posameznica ali posameznik (v nadaljevanju “sodelujoči”), ki pod objavo organizatorja odda komentar z označenima dvema prijateljema in všečka objavo, v časovnem okvirju poteka nagradne igre. Sodelujoči lahko poda več komentarjev in si s tem poveča možnosti za dobitek. Sodelujoči mora slediti Instagram profilu @kmetijahecl oz. všečkat Facebook stran Domači jogurti – Hecl.  Objavo lahko deli na svojem zidu. Nagrajenec je posameznik ali posameznica, ki je izžreban za nagrade (v nadaljevanju “izžrebanec”).

 

NAMEN NAGRADNE IGRE

Poslanstvo nagradne igre je promocija kmetije Hecl. Nagrada bo izžrebana in objavlena 18. 6. 2023, vključuje paket sirov iz ponudbe kmetije Hecl.

Nagradna igra je prav tako namenjena spodbujanju interakcije sodelujočih in povečanju števila sledilcev na Instagram profilu @kmetijahecl in Facebook strani Domači jogurti – Hecl.

 

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni spletni uporabniki, državljani Republike Slovenije, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči z odgovorom v komentar sprejme tudi pogoje sodelovanja. Mladoletni uporabniki v nagradni igri lahko sodelujejo samo s privoljenjem staršev ali skrbnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani, lahko pa nagradno igro promovirajo. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka, ter je za udeležence in sodelujoče brezplačno. Vendar uporabniki in sodelujoči sami nosijo vse morebitne stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta idr.).

 

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Uporabnik socialnega omrežja Instagram in Facebook, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora med 12. 6. 2023 in 17. 6. 2023 pod objavo na Instagram profilu @kmetijahecl (Instagram) ali Domači jogurti Hecl (FB stran) oddati svoj komentar, v katerem označi vsaj dva prijatelja in všečka objavo. Sodelujoči lahko poda več komentarjev in si s tem poveča možnosti za dobitek. Sodelujoči mora slediti Instagram profilu @kmetijahecl oz. Domači jogurti – Hecl (FB), objavo lahko deli na svojem zidu.

 

ZBOR in ŽREBANJE

Nagradna igra poteka od trenutka objave do 17. 6. 2023, do 23:59. Žrebanje se izvede naslednji dan po objavi. Za objavo 12. 6. 2023 se žrebanje izvede 18. 6. 2023. V žrebanju sodelujejo vsi, ki izpolnjujejo vse pogoje navedene v točkah “Kdo lahko sodeluje v nagradni igri” in “Način sodelovanja v nagradni igri”. Žrebanje se izvede elektronsko preko naključnega algoritma v prisotnosti komisije organizatorja.

 

NAGRADE IN PREVZEM NAGRADE

Organizator bo izžrebancu (ali izžrebancem) na Instagramu in Facebook strani z objavo njegovega Instagram in Facebook profilnega imena podelil nagrado, ki je omenjena v objavi, na katero se nagradna igra navezuje.

Nagrado bo prejel izžrebanec (ali več njih), ki bo v komentarju nagradne igre označil najmanj dva svoja prijatelja. Nagrajenca bota razglašena v komentarju pod objavo na Instagram profilu @kmetijahecl in Facebook profilu Domači jogurti – Hecl, zato morajo sodelujoči objavo, ki so jo komentirali, tudi aktivno spremljati. Glede na navodila v odgovoru na komentar z obvestilom o nagradi mora izžrebanec najkasneje v roku 8 dni od razglasitve sporočiti javiti svoje osebne podatke (ime in priimek) v zasebno sporočilo na Instagram profil @kmetijahecl in v zasebno sporočilo na Facebook strani Domači jogurti – Hecl. V odgovoru na to bo organizator posredoval nadaljnje podrobnosti o nagradi in njenem prevzemu. Fizično nagrado bo organizator nagrajencu poslal po pošti na posredovani naslov, najkasneje 10 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade. V primeru, da posredovan naslov nagrajenca nahaja izven meja Slovenije, stroške poštnine krije izžrebanec sam. Če posamezni izžrebanec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval organizatorju, se razume, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega izžrebanca. Če izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, ostane nagrada nepodeljena. Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini. Menjava nagrad ni mogoča.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

  • izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo izžrebanci, organizator objavi njihovo ime in priimek na Instagram profilu @kmetija hecl in Facebook strani Domači jogurti – hecl. Po potrebi se ob prevzemu nagrade posname tudi kratek video ali fotografijo.

 

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje aplikacije Instagram in Facebook ter posledice nedelovanje, ne glede na razloge za to
  • izpad omrežja pogodbenih partnerjev, izpad električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo elektronske pošte, svetovnega spleta ali drugih storitev,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad,
  • točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator nadalje obdeluje njegove osebne podatke, s katerimi sodeluje v nagradni igri. Organizator bo pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre in za statistično obdelavo. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora sodelujoči podati zahtevek v zasebno sporočilo na Instagram profil @kmetijahecl oz. na Facebook strani Domači jogurti – Hecl. Prav tako se na ta naslov naslovijo tudi morebitne pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro.

 

KONČNA DOLOČILA

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik s pravili soglaša. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, menjava nagrad ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na svojem Instagram profilu in Facebook strani. Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani Domači jogurti-siri Hecl (https://www.) za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi pošlje zasebno sporočilo na Instagram profil Kmetija Hecl ali Facebook stran Domači jogurti – Hecl.