Kmetija ima dolgoletno zgodovino, ki sega vse od leta 1850. Del te zgodovine sta bila Alojz in Neža Fingušt, ki sta v sedemdesetih pričela z intenzivnejšo mlečno proizvodnjo in v tistih časih zgradila enega prvih hlevov proste reje goveda z ločenim molziščem in samopostrežnimi silosi. Rejski uspehi, ki so sledili, so bili rezultat marljivih rok in sposobnosti dojemanja nove tehnologije ter tako slediti razvoju v prehrani krav molznic. Med vidnejšimi rezultati lahko poudarimo priznanje za količino pridelanega mleka v bivši državi Jugoslaviji (1984) in vrsto republiških priznanj za doseganje odličnih rezultatov s področja prireje mleka.

Tradicijo kmetovanja nadaljujeva  Martina in Peter Hecl, ki sva leta 1996 kmetijo prevzela in pričela z obnovo hleva. Do leta 2001 je bil hlev dograjen in obnovljen po evropskih standardih. Martina svojo poklicno pot nadaljuje na pravnem področju, sam pa ob družinski pomoči skrbim za vodenje kmetije in prirejo mleka.

Posebno pozornost na naši kmetiji posvečamo prehrani krav. Vso osnovno krmo pridelamo sami, dokupimo le kakovostne beljakovine, vitamine, minerale in krmilo za najboljše krave. Krmni obrok pripravimo v krmilno mešalni prikolici in s tem zagotovimo enoten, homogen obrok za vse živali v skupini.